powrót

pp 2 Gen Sg

Zaimek osobowy Druga osoba Dopełniacz Liczba pojedyncza