powrót

t_ Nom Sg n

Rodzajnik Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj nijaki