powrót

pd Acc Sg m

Zaimek wskazujący Biernik Liczba pojedyncza Rodzaj męski