powrót

vs Pres vxx 3 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas teraźniejszy Strona nieokreślona Trzecia osoba Liczba pojedyncza