powrót

vs Aor Act 2 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Strona czynna Druga osoba Liczba pojedyncza