powrót

pp Gen Sg n

Zaimek osobowy Dopełniacz Liczba pojedyncza Rodzaj nijaki