powrót

t_ Gen Pl m

Rodzajnik Dopełniacz Liczba mnoga Rodzaj męski