powrót

vs 2Aor Act 1 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas drugi przeszły dokonany Strona czynna Pierwsza osoba Liczba pojedyncza