powrót

vp 2Aor Act Nom Sg m

Imiesłów Czas drugi przeszły dokonany Strona czynna Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski