powrót

vs 2Aor Mid 3 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas drugi przeszły dokonany Strona medialna Trzecia osoba Liczba pojedyncza