powrót

pp Gen Pl m

Zaimek osobowy Dopełniacz Liczba mnoga Rodzaj męski