powrót

t_ Nom Pl n

Rodzajnik Mianownik Liczba mnoga Rodzaj nijaki