powrót

vi Impf Pas 3 Pl

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły niedokonany Strona bierna Trzecia osoba Liczba mnoga