powrót

pd Gen Sg m

Zaimek wskazujący Dopełniacz Liczba pojedyncza Rodzaj męski