powrót

vi Impf midD/pasD 3 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły niedokonany Deponens medialny lub bierny Trzecia osoba Liczba pojedyncza