powrót

vm 2Aor Act 2 Sg

Czasownik Tryb rozkazujący Czas drugi przeszły dokonany Strona czynna Druga osoba Liczba pojedyncza