powrót

vi Plup Act 2 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas zaprzeszły Strona czynna Druga osoba Liczba pojedyncza