powrót

vs Pres Act 1 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas teraźniejszy Strona czynna Pierwsza osoba Liczba pojedyncza