powrót

vs Pres midD/pasD 1 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas teraźniejszy Deponens medialny lub bierny Pierwsza osoba Liczba pojedyncza