powrót

vi 2Aor Act 2 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas drugi przeszły dokonany Strona czynna Druga osoba Liczba pojedyncza