powrót

vi Perf Act 2 Sg Att

Czasownik Tryb orzekający Czas teraźniejszy wynikający z czasu przeszłego Strona czynna Druga osoba Liczba pojedyncza Attycka forma grecka