powrót

pp Acc Sg n

Zaimek osobowy Biernik Liczba pojedyncza Rodzaj nijaki