powrót

pp Gen Sg f

Zaimek osobowy Dopełniacz Liczba pojedyncza Rodzaj żeński