powrót

vi Aor Act 1 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły dokonany Strona czynna Pierwsza osoba Liczba pojedyncza