powrót

vi Impf Act 3 Pl

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły niedokonany Strona czynna Trzecia osoba Liczba mnoga