powrót

vi 2Aor Act 3 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas drugi przeszły dokonany Strona czynna Trzecia osoba Liczba pojedyncza