powrót

vs Aor midD 3 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Deponens medialny Trzecia osoba Liczba pojedyncza