powrót

vi Impf Act 3 Sg Att

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły niedokonany Strona czynna Trzecia osoba Liczba pojedyncza Attycka forma grecka