powrót

vs Aor Act 2 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Strona czynna Druga osoba Liczba mnoga