powrót

vp Pres midD/pasD Gen Pl m

Imiesłów Czas teraźniejszy Deponens medialny lub bierny Dopełniacz Liczba mnoga Rodzaj męski