powrót

vi Impf vxx 3 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły niedokonany Strona nieokreślona Trzecia osoba Liczba pojedyncza