powrót

vp Aor Pas Nom Sg m

Imiesłów Czas przeszły dokonany Strona bierna Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski