powrót

vp Pres Act Acc Sg m

Imiesłów Czas teraźniejszy Strona czynna Biernik Liczba pojedyncza Rodzaj męski