powrót

vs Pres Act 2 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas teraźniejszy Strona czynna Druga osoba Liczba mnoga