powrót

vp Aor Act Nom Pl m

Imiesłów Czas przeszły dokonany Strona czynna Mianownik Liczba mnoga Rodzaj męski