powrót

vs Aor Pas 2 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Strona bierna Druga osoba Liczba mnoga