powrót

vs Aor Act 3 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Strona czynna Trzecia osoba Liczba pojedyncza