powrót

pc Gen Pl m

Zaimek zwrotny Dopełniacz Liczba mnoga Rodzaj męski