powrót

vi Impf Pas 3 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły niedokonany Strona bierna Trzecia osoba Liczba pojedyncza