powrót

vs 2Aor Act 3 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas drugi przeszły dokonany Strona czynna Trzecia osoba Liczba mnoga