powrót

pd Nom Pl m

Zaimek wskazujący Mianownik Liczba mnoga Rodzaj męski