powrót

vp 2Aor Act Nom Pl m

Imiesłów Czas drugi przeszły dokonany Strona czynna Mianownik Liczba mnoga Rodzaj męski