powrót

vp Pres Act Acc Sg f

Imiesłów Czas teraźniejszy Strona czynna Biernik Liczba pojedyncza Rodzaj żeński