powrót

vs Pres Act 1 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas teraźniejszy Strona czynna Pierwsza osoba Liczba mnoga