powrót

vs Aor Act 1 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Strona czynna Pierwsza osoba Liczba mnoga