powrót

pi Nom Pl m

Zaimek pytający Mianownik Liczba mnoga Rodzaj męski