powrót

vs Aor Act 3 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Strona czynna Trzecia osoba Liczba mnoga