powrót

vs Pres midD/pasD 3 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas teraźniejszy Deponens medialny lub bierny Trzecia osoba Liczba pojedyncza