powrót

vm Pres midD/pasD 3 Sg

Czasownik Tryb rozkazujący Czas teraźniejszy Deponens medialny lub bierny Trzecia osoba Liczba pojedyncza