powrót

vm Pres Act 3 Sg

Czasownik Tryb rozkazujący Czas teraźniejszy Strona czynna Trzecia osoba Liczba pojedyncza